• /ˌlɪkwɪˈdeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thanh toán (nợ...)
  Sự đóng cửa (công ty), sự thanh toán mọi khoản để thôi kinh doanh
  to go into liquidation
  thanh toán mọi khoản để thôi kinh doanh; vỡ nợ, phá sản (công ty)
  Sự bán chạy, sự bán tống (hàng hoá còn tồn lại)
  (nghĩa bóng) sự trừ khử, sự tiểu trừ, sự thủ tiêu

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  việc thanh lý

  Kinh tế

  sự đổi (tài sản) thành tiền mặt
  sự hiện kim hóa (bất động sản)
  sự thanh lý (Công ty)
  sự trả
  thanh lý
  clean risk at liquidation
  rủi ro khi thanh lý
  clean risk at liquidation
  rủi ro trơn khi thanh lý
  company in liquidation
  công ty đang thanh lý
  compulsory liquidation
  thanh lý bắt buộc
  conditional liquidation
  thanh lý có điều kiện
  creditors' voluntary liquidation
  thanh lý tự nguyện của các trái chủ
  legal liquidation
  bán thanh lý
  legal liquidation
  việc bán thanh lý pháp định
  liquidation committee
  ủy ban thanh lý
  liquidation of assets
  sự thanh lý tài sản
  liquidation on inventories
  sự bán thanh lý hàng tồn trữ
  liquidation price
  giá thanh lý
  liquidation sale
  bán đấu giá thanh lý
  liquidation sale
  sự bán thanh lý
  liquidation value
  giá trị thanh lý
  long liquidation
  thanh lý dài
  members voluntary liquidation
  sự thanh lý tự nguyện của các thành viên
  profit from liquidation
  tiền lời thanh lý
  realization and liquidation
  sự bán và thanh lý tài sản
  statement of liquidation
  bản thanh lý tài sản
  voluntary liquidation
  thanh lý tự động
  voluntary liquidation
  thanh lý tự động, thanh toán tự nguyện
  voluntary liquidation
  tự ý thanh lý
  thanh toán
  enforced liquidation
  sự thanh toán có tính bắt buộc
  liquidation by compromise
  sự thanh toán bằng hòa giải
  liquidation statement
  bảng thanh toán
  self-liquidation
  sự tự động hoàn trả, thanh toán (nợ)
  voluntary liquidation
  thanh toán tự nguyện (để đóng cửa hàng)
  voluntary liquidation
  thanh lý tự động, thanh toán tự nguyện
  thanh toán (nợ)
  self-liquidation
  sự tự động hoàn trả, thanh toán (nợ)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X