• /iks´plænətəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính cách giải thích, có tính cách thanh minh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giải thích

  Kỹ thuật chung

  giải thích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X