• (đổi hướng từ Greeted)
  /gri:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chào, chào hỏi, đón chào
  to greet somebody with a smile
  mỉm cười chào ai
  Chào mừng, hoan hô
  to greet somebody's victory
  chào mừng thắng lợi của ai
  to greet someone's speech with cheers
  vỗ tay hoan hô bài nói của ai
  Bày ra (trước mắt); đập vào (mắt, tai); vang đến, vọng đến (tai)
  a grand sight greeted our eyes
  một cảnh hùng vĩ bày ra trước mắt như đón mừng chúng tôi
  to greet the ear
  rót vào tai

  Nội động từ

  ( Ê-cốt) khóc lóc, than khóc

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X