• /´a:tistri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghệ thuật, tính chất nghệ thuật

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghệ thuật

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X