• /flɛə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thính, sự tinh; tài nhận thấy ngay (cái gì tốt, cái gì lợi)
  Sự tinh tế, lịch lãm
  Năng khiếu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gờ bảo vệ

  Giải thích EN: The gradual widening of the flangeway of a track or rail structure near the end of a guard rail line.

  Giải thích VN: Một sự mở rộng dần dần của gờ đường ray khi đến gần trạm trạm bảo vệ tàu.

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X