• /ə'kɔmpliʃmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoàn thành, sự làm xong, sự làm trọn
  Sự thực hiện (mục đích...)
  the accomplishment of the prophecy
  sự thực hiện lời tiên đoán
  the accomplishment of a desire
  sự thực hiện được một điều ước mong
  Việc đã hoàn thành, việc làm xong, ý định đã thực hiện được; thành quả, thành tựu, thành tích
  ( số nhiều) tài năng, tài nghệ (về nhạc, hoạ, nữ công...); (xấu) tài vặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X