• /fi´nes/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khéo léo, sự phân biệt tế nhị
  Mưu mẹo, mánh khoé

  Động từ

  Dùng mưu đoạt (cái gì); dùng mưu đẩy (ai) làm gì; dùng mưu, dùng kế
  to finesse something away
  dùng mưu đoạt cái gì


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X