• (đổi hướng từ Demeaned)
  /di´mi:n/

  Thông dụng

  Ngoại động từ (thường) động từ phãn thân
  Hạ mình
  to demean oneself so far as to do something
  hạ mình đến mức làm việc gì
  Động từ phản thân
  Xử sự, cư xử, ăn ở
  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X