• /ri´lʌktənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Miễn cưỡng; bất đắc dĩ, không tự nguyện, không sẵn lòng
  to be reluctant to accept the invitation
  miễn cưỡng nhận lời mời
  to give a reluctant consent
  bằng lòng miễn cưỡng
  Trơ trơ, khó bảo, khó làm
  the soil proved quite reluctant to the old plough
  đất cứ trơ trơ ra dưới lưỡi cày cũ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X