• /əs´pə:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vảy, sự rảy, sự rưới (nước...)
  Sự nói xấu, sự phỉ báng, sự vu khống; sự bôi nhọ, lời nói xấu, lời vu khống
  to cast aspersions on somebody
  vu khống ai; bôi nhọ ai

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự tưới phun

  Kỹ thuật chung

  sự tưới nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X