• /´bæp¸tizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) lễ rửa tội
  Sự thử thách đầu tiên
  baptism of fire
  lần chiến đấu đầu tiên, cuộc thử lửa đầu tiên (của một chiến sĩ)
  baptism of blood
  sự chịu khổ hình, sự chịu khổ nhục; (quân sự) lần bị thương đầu tiên
  Sự đặt tên (cho tàu, chuông nhà thờ...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lễ rửa tội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X