• /¸defə´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Lời nói xấu, lời phỉ báng, lời nói làm mất danh dự
  Sự nói xấu, sự phỉ báng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X