• /əs'tɔniʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm ngạc nhiên
  to be astonished at...
  lấy làm ngạc nhiên về...

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  bore , calm , expect

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X