• /´lɔ:ful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hợp pháp, đúng luật
  a lawful decision
  một quyết định hợp pháp
  a lawful owner
  sở hữu chủ hợp pháp


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X