• /li´dʒitimit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hợp pháp
  legitimate child
  đứa con hợp pháp, con chính thức
  Chính đáng; chính thống
  legitimate purpose
  mục đích chính đáng
  legitimate king
  vua chính thống
  Có lý, hợp lôgic
  legitimate argument
  lý lẽ có lý

  Ngoại động từ

  Hợp pháp hoá
  opportunists always seek to legitimate their political position
  bọn cơ hội luôn tìm cách hợp pháp hoá địa vị chính trị của mình
  Chính thống hoá
  Biện minh, bào chữa (một hành động...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm hợp pháp

  Điện lạnh

  hợp quy luật

  Kỹ thuật chung

  hợp lý
  làm hợp pháp
  thừa nhận được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X