• Cơ khí & công trình

    máy nhận dạng công cụ tự động

    Giải thích EN: The process of using a bar code or other coded identifier on individual tools in order to provide for automated selection and retrieval of tooling. Giải thích VN: Là quá trình sử dụng mã vạch hoặc công cụ nhận biết được mã hóa trên từng dụng cụ theo thứ tự để cung ứng việc lựa chọn tự động hoặc khôi phục (sửa chữa) dụng cụ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X