• Xây dựng

    kết cấu cân bằng

    Giải thích EN: A sandwich panel with an odd number of plies laminated together so that the construction is identical on both sides of a plane through the center of the panel. Giải thích VN: Tủ panen có gắn tấm gỗ dán mỏng ở hai mặt giống hệt nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X