• /'pɑ:s(ə)l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gói; bưu kiện (như) postal parcel, package
  (thương nghiệp) chuyển hàng (số hàng trong một lần giao dịch)
  Lô, mảnh đất, khoảnh đất
  (từ cổ,nghĩa cổ) phần
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lũ, bọn, bầy
  a parcel of fools
  một lũ ngốc
  part and parcel of something
  như part

  Ngoại động từ

  Gói, bọc; chia (ra) thành từng phần ( (thường) to parcel out)
  (hàng hải) che (đường xảm tàu) bằng dải vải bạt có nhựa đường; bọc (dây chão...) bằng dải vải bạt có nhựa đường

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) phần nào
  parcel gilt
  mạ vàng một phần
  a parcel gilt cup
  cái cốc mạ vàng bên trong
  parcel blind
  nửa mù; mù ít

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khoảnh ruộng
  parcelling parcel
  sự phân khoảnh (ruộng đất)
  gói hàng

  Giao thông & vận tải

  bó hàng gửi

  Kỹ thuật chung

  bưu kiện
  parcel weighting machine
  máy cân bưu kiện
  lô hàng gửi
  lượng (nhỏ)
  mảnh đất
  mẫu

  Kinh tế

  bọc
  chia miếng
  gói
  gói lại thành gói
  phân lô
  thửa (đất)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  none , one , whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X