• Xây dựng

  trạm phối liệu
  aggregate batching plant
  trạm phối liệu cốt liệu
  concrete batching plant
  trạm phối liệu bê tông
  trạm trộm bêtông

  Kỹ thuật chung

  nhà máy trộn bê tông

  Giải thích EN: A manufacturing plant or station where concrete is mixed prior to its delivery to a construction site. Giải thích VN: Một nhà máy hay trạm sản xuất nơi bê tông được trộn trước khi đem đến công trường.

  thiết bị phối liệu
  aggregate batching plant
  thiết bị phối liệu cốt liệu
  trạm trộn bêtông atfan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X