• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  sự phân đợt
  sự phân lượng
  sự phân mẻ

  Toán & tin

  định liều lượng
  batching counter
  máy đếm định liều lượng
  sự nhóm thành lô

  Xây dựng

  mẻ bêtông
  sự đong liều lượng
  sự trộn (bêtông)

  Kỹ thuật chung

  gói

  Giải thích EN: The process of measuring the volume of the components of a batch of concrete or mortar prior to mixing.Petroleum Engineering.1. in a pipeline operation, the pumping of different grades of oil or gasoline that are next to one another and of different densities to prevent mixing of deliveries.in a pipeline operation, the pumping of different grades of oil or gasoline that are next to one another and of different densities to prevent mixing of deliveries.2. in a refining operation, the mixing of two grades of petroleum in an effort to improve the distillation of one.in a refining operation, the mixing of two grades of petroleum in an effort to improve the distillation of one.Computer Programming. see BATCH PROCESSING. Giải thích VN: Công đoạn đo thể tích của các thành phần trong một mẻ bê tông hay vữa trước khi trộn. Kĩ thuật hóa dầu. 1.Trong ống, việc bơm các lớp dầu và khí liên tiếp với mật độ khác nhau để tránh trộn lẫn. 2. Trong máy lọc, trộn hai lớp dầu để tăng mức độ trưng cất của cả hai sản phẩm. Chương trình máy tính xem BATCH PROCESSING.

  phân đoạn
  sự phối liệu
  batching (byconveyor)
  sự phối liệu kiểu băng chuyền
  batching (byvolume)
  sự phối liệu theo thể tích
  batching (byweight)
  sự phối liệu theo trọng lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X