• /kɔ:ps/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .corps

  (quân sự) quân đoàn
  Đoàn
  the Corps Diplomatique
  đoàn ngoại giao
  a corps de ballet
  đoàn vũ ba lê


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X