• /weə'ræz/

  Thông dụng

  Liên từ

  Nhưng ngược lại, trong khi
  some people like meat with much fat in it whereas others hate it
  nhiều người thích thịt mỡ trong khi nhiều người khác lại ghét
  (pháp lý) xét rằng, xem xét sự việc là

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bởi vì, xét rằng
  nhưng ngược lại
  xét rằng

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  conjunction
  because , considering , since , though , when , while

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X