• /´bi:fi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lực lưỡng, có bắp thịt rắn chắc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  skinny , thin , slight , slim , tiny , frail , weak

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X