• /bə:m/

  Thông dụng

  Danh từ, cũng berme

  Con đường hẹp hoặc gờ giữa hào và thành lũy

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  rãnh chặn

  Giao thông & vận tải

  mép mái dốc

  Hóa học & vật liệu

  bậc bãi biển

  Xây dựng

  bờ (giữ nước)
  bờ giữ nước
  cơ đê
  berm (e)
  bờ (giữ nước)
  bờ ngăn
  mỏ tầng (đai)
  vỉa đường

  Giải thích EN: A stabilizing earthwork, especially the shoulder of a road. Also, BENCH.. Giải thích VN: Một công trình bằng đất, thường có ở lề đường.

  Kỹ thuật chung

  bờ bảo hộ
  bờ bảo vệ
  bờ đất

  Giải thích EN: A mound of earth placed against a building wall for stabilization or insulation. Giải thích VN: Một ụ đất dựa vào tường nhà để tăng độ vững chắc hoặc để cách ly với bên ngoài.

  con chạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X