• /,steibəlai'zei∫n/

  Thông dụng

  Cách viết khác stabilisation

  Danh từ

  Sự làm cho ổn định

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự làm ổn định

  Môi trường

  Sự ổn định
  Sự chuyển hóa những hoạt chất hữu cơ trong bùn thành chất trơ vô hại.

  Cơ - Điện tử

  Sự ổn định, sự gia cố

  Hóa học & vật liệu

  sự ổn định

  Giải thích EN: The process of making or becoming stable; specific uses include:a petroleum-refinery process that removes dissolved gases from liquid hydrocarbons by fractional distillation, thereby reducing the vapor pressure. Giải thích VN: Một quy trình làm ổn định, sử dụng trong các trường hợp: lọc dầu, loại bỏ khí hòa tan từ hydrocarbons lỏng bằng cách chiết phân đoạn, do đó giảm áp lực bay hơi.

  slope stabilization
  sự ổn định sườn dốc

  Xây dựng

  sự ổn định hóa

  Đo lường & điều khiển

  sự làm cho ổn định

  Giải thích EN: The process of making or becoming stable. Giải thích VN: Quy trình làm ổn định.

  Điện lạnh

  sự làm ổn định (vật liệu từ)

  Kỹ thuật chung

  gia cố
  ổn định
  aerobic sludge stabilization
  sự ổn định bùn ưa khí
  attitude stabilization
  sự ổn định định hướng
  base stabilization
  sự ổn định nền
  cold stabilization
  ổn định lạnh
  cold stabilization
  sự (làm) ổn định lạnh
  corona stabilization
  ổn định điện hoa
  current stabilization
  sự ổn định dòng
  Dynamic Impedance Stabilization (DIS)
  ổn định trở kháng động
  frequency stabilization
  sự ổn định tần số
  gasoline stabilization process
  phương pháp ổn định xăng
  gasoline stabilization process
  quá trình ổn định xăng
  gravity gradient stabilization
  sự ổn định bằng trọng lực
  gravity gradient stabilization
  sự ổn định građien trọng lực
  gyro stabilization
  sự ổn định con quay
  gyro stabilization
  sự ổn định hồi chuyển
  image stabilization
  sự ổn định hình ảnh
  index of stabilization
  chỉ số ổn định
  lateral stabilization of suspended structures
  sự ổn định ngang kết cấu treo
  radial stabilization of suspended structures
  sự ổn định hướng tâm (các) kết cấu treo
  roadbed stabilization
  ổn định nền đường
  slope stabilization
  sự ổn định sườn dốc
  slope stabilization
  việc ổn định ta luy
  sludge stabilization
  sự làm ổn định bùn
  soil stabilization
  ổn định đất
  soil stabilization
  sự ổn định của đất
  soil stabilization
  sự ổn định đất
  spin stabilization
  sự ổn định quay
  stabilization basin
  bể ổn định
  stabilization column
  tháp ổn định
  stabilization device
  thiết bị ổn định
  stabilization factor
  hệ số ổn định hóa
  stabilization fund
  quỹ ổn định
  stabilization of effluent
  tính ổn định của nước thải
  stabilization of suspended structures
  sự ổn định (các) kết cấu treo
  stabilization policy
  chính sách ổn định
  stabilization pond
  bể làm ổn định
  stabilization pond
  hố giữ ổn định
  stabilization process
  quá trình ổn định (phim ảnh)
  stabilization rail
  ray làm ổn định
  stabilization technique
  phương pháp làm ổn định
  structural stabilization
  sự ổn định kết cấu
  sway stabilization
  sự ổn định lắc lư
  temperature stabilization
  sự ổn định nhiệt độ
  three-axis stabilization
  sự làm ổn định ba trục (tàu vũ trụ)
  transverse stabilization of suspended structure
  độ ổn định ngang (các) kết cấu treo
  voltage stabilization
  ổn định điện áp
  voltage stabilization
  sự ổn định điện áp
  sự cố định
  sự điều hòa
  sự gia cố
  sự gia cố đất
  sự làm ổn định
  cold stabilization
  sự (làm) ổn định lạnh
  sludge stabilization
  sự làm ổn định bùn
  three-axis stabilization
  sự làm ổn định ba trục (tàu vũ trụ)

  Kinh tế

  sự làm điều hòa
  sự ổn định
  beer stabilization
  sự ổn định bia
  cloud stabilization
  sự ổn định cặn
  currency stabilization
  sự ổn định tiền tệ
  heat stabilization
  sự ổn định nhiệt
  infra-red stabilization
  sự ổn định bằng tia hồng ngoại
  price stabilization
  sự ổn định giá cả (ngoại hối)
  stabilization of (the) currency
  sự ổn định hóa tiền tệ
  stabilization of currency
  sự ổn định hóa tiền tệ
  stabilization of price
  sự ổn định giá cả, vật giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X