• /bi´θiηk/

  Thông dụng

  Động từ bất quy tắc ( .bethought)

  Nhớ ra, nghĩ ra
  I bethought myself that I ought to write some letters
  tôi nhớ ra là tôi phải viết mấy bức thư


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X