• /ɔ:t/

  Thông dụng

  Trợ động từ

  Phải
  we ought to love our fatherland
  chúng ta phải yêu tổ quốc
  Nên
  you ought to go and see him
  anh nên đi thăm nó
  Hẳn là, chắc là
  if he started at nine, he ought to be here by now
  nếu nó đi lúc chín giờ thì hẳn bây giờ nó đã tới đây rồi

  Danh từ

  Nuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X