• Đấu thầu

  Thư mời thầu
  A letter/notification giving brief details of the project and requesting prospective bidder to participate the bidding process
  Thư/thông báo bao gồm các nội dung tóm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X