• /prə´spektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tương lai; về sau, sắp tới
  this law is purely prospective
  đạo luật này chỉ áp dụng ở tương lai
  the prospective profit
  món lãi tương lai, món lãi về sau

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  có triển vọng (khoáng sản)

  Toán & tin

  sắp tới

  Kỹ thuật chung

  phối cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X