• Đo lường & điều khiển

    phát hiện cột trống

    Giải thích EN: The collator function of checking for a blank column in a data field and signaling an error condition if one is found. Giải thích VN: Hàm đối chiếu để kiểm tra cột trống trong một trường dữ liệu và đưa ra tín hiệu báo nếu phát hiện ra lỗi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X