• /´blou¸paip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ống hàn
  Ống thổi thuỷ tinh
  Ống xì đồng
  Ống thổi lửa

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  máy phun kim loại

  Hóa học & vật liệu

  ống thổi thủy tinh

  Kỹ thuật chung

  mỏ đèn xì
  mỏ đốt
  mỏ hàn hơi
  ống
  ống thổi

  Giải thích EN: 1. a long, straight tube used to force air into a mass of molten glass when making blown glassware.a long, straight tube used to force air into a mass of molten glass when making blown glassware.2. a small tube used to carry a stream of air to a flame; used in soldering and in laboratory flame tests.a small tube used to carry a stream of air to a flame; used in soldering and in laboratory flame tests.3. see BLOWTORCH.see BLOWTORCH. Giải thích VN: 1. Loại ống dài, thẳng, dùng để thổi hơi vào bên trong khối thủy tinh nóng chảy trong quá trình làm các sản phẩm thủy tinh. 2. Loại ống nhỏ dùng để thổi lửa, dùng trong hàn hoặc trong các thí nghiệm liên quan đến lửa trong phòng thí nghiệm. 3. Xem từ ĐÈN HÀN.

  nose of blowpipe
  mỏ ống thổi
  oxyacetylene blowpipe
  ống thổi oxyaxetylen
  thiết bị hàn đắp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X