• /´bougi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngành đường sắt) giá chuyển hướng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trục các-đăng

  Xây dựng

  goòng nhỏ

  Kỹ thuật chung

  giá chuyển hướng
  Beugniot bogie
  Giá chuyển hướng kiểu Beugniot
  bogie assembly
  bộ phận giá chuyển hướng
  bogie bolster
  tấm đỡ giá chuyển hướng
  bogie drop pit
  hầm nâng hạ giá chuyển hướng
  bogie frame
  khung giá chuyển hướng
  bogie frame twisting
  khung giá chuyển hướng dạng xoắn
  bogie measuring machine
  thiết bị đo giá chuyển hướng
  bogie open self-discharge wagon
  toa tự dỡ giá chuyển hướng mở
  bogie side bearing
  bàn trượt giá chuyển hướng
  bogie spring
  lò xo giá chuyển hướng
  bogie weigh-bridge
  cầu cân giá chuyển hướng
  bogie weight
  trọng lượng giá chuyển hướng
  broad gauge bogie
  giá chuyển hướng đường khổ rộng
  built-up frame type bogie
  giá chuyển hướng khung thép hàn
  fabricated bogie frame
  khung giá chuyển hướng thép hàn
  four-wheel bogie
  gia chuyển hướng hai trục
  locomotive bogie
  giá chuyển hướng đầu máy
  narrow gauge bogie
  giá chuyển hướng đường khổ hẹp
  pivotless bogie
  giá chuyển hướng trục
  pressed steel frame type bogie
  giá chuyển hướng khung giá thép dập
  six-wheel bogie
  giá chuyển hướng ba trục
  welded bogie frame
  khung giá chuyển hướng thép hàn
  rơmoóc
  bogie pin
  trục xoay (rơmoóc)
  toa moóc
  trailer bogie
  giá quay toa moóc

  Địa chất

  goòng, giá chuyển hướng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bogey

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X