• /'tæmpiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhét, sự nhồi (thuốc lá vào tẩu...)
  Sự đầm, sự nện (đất)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự đầm, sự nện, sự chèn, sự nhồi

  Xây dựng

  đầm bê tông cho chặt

  Điện lạnh

  sự nhồi chặt

  Kỹ thuật chung

  búa
  chèn
  Bar, Tamping
  thanh chèn ray
  levelling and tamping machine
  máy nâng và chèn
  Pick, Tamping
  cuốc chèn đường sắt
  switch tamping machine
  máy chèn tại vị trí ghi
  tamp or tamping
  chèn đường
  tamping bar
  thanh chèn
  tamping by hand
  chèn bằng tay
  tamping machine
  máy chèn (tà vẹt)
  tamping of the joint with additional ballast
  chèn mối nối có bổ sung ba-lát
  tamping pick
  cuốc chèn tay
  tamping unit
  thiết bị chèn
  tier tamping
  sự chèn chân tàvẹt
  nút mìn
  sự đầm
  sự đầm chặt
  sự giã chặt (làm khuôn)
  sự làm tắc
  sự lèn
  sự nện
  sự nhồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X