• /´bɔtəmlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có đáy
  bottomless cupidity
  lòng tham không đáy (nghĩa bóng)
  Không có mặt (ghế)
  Rất sâu; không thể dò được; vô tận
  the bottomless pit
  địa ngục

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  không đáy
  rất sâu (biển)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X