• /ʌn´endiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mãi mãi, không ngừng, vô tận, bất diệt, trường cửu, vĩnh viễn
  the unending struggle between good and evil
  cuộc đấu tranh không ngừng giữa thiện và ác
  (thông tục) thường lặp lại nhiều lần, bất tận
  I'm tired of your unending complaints
  Tôi ngán những lời than phiền bất tận của anh ta
  Không hết; không kết thúc; vô tận

  Chuyên ngành

  Oxford

  Adj.
  Having or apparently having no end.
  Unendingly adv.unendingness n.

  Thông dụng

  Tính từ

  Mãi mãi, không ngừng, vô tận, bất diệt, trường cửu, vĩnh viễn
  the unending struggle between good and evil
  cuộc đấu tranh không ngừng giữa thiện và ác
  (thông tục) thường lặp lại nhiều lần, bất tận
  I'm tired of your unending complaints
  Tôi ngán những lời than phiền bất tận của anh ta
  Không hết; không kết thúc; vô tận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X