• (đổi hướng từ Broiling)
  /brɔil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thịt nướng

  Động từ

  Nướng (thịt)
  broiled chicken
  thịt gà nướng
  Nóng như thiêu; thiêu đốt, hun nóng
  to broil with impatience
  nóng lòng sốt ruột

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mạch đá sót

  Kinh tế

  cá nướng
  thịt nướng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  freeze

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X