• /´sə:¸tʃa:dʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần chất thêm, số lượng chất thêm (quá tải)
  Số tiền tính thêm, tiền trả thêm
  Thuế phạt (phạt kẻ khai man số tài sản phải chịu thuế)
  Dấu đóng chồng (để sửa lại giá tem...)
  (kỹ thuật) sự quá tải
  (điện học) sự nạp (điện) quá

  Ngoại động từ

  Chất quá nặng, cho chở quá nặng
  Bắt phạt quá nặng
  Đánh thuế thêm; tính thêm, đòi trả tiền thêm
  Đóng dấu chồng (sửa lại giá tem)
  (kỹ thuật) quá tải
  (điện học) nạp (điện) quá

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tải chất thêm

  Giải thích EN: 1. any load above the ground surface.any load above the ground surface.2. any load above the top of a retaining wall.any load above the top of a retaining wall.

  Giải thích VN: 1. phần tải phía trên bề mặt đất. 2. phần tải phía trên đỉnh một tường giữ.

  tải trọng phụ

  Điện lạnh

  tải thêm

  Kỹ thuật chung

  chất thêm
  nạp quá (điện)
  phụ phí
  phụ phí (giá cả)
  quá tải
  sự nạp quá (điện)
  sự quá tải
  tải trọng
  tải trọng dằn
  tải trọng tạm thời
  gia tải

  Kinh tế

  bắt chịu trách nhiệm
  chất hàng quá tải
  đảm phụ
  phụ phí
  phụ thuế, sự chở quá tải
  phần chất thêm
  sự chất thêm hàng
  sự chở quá tải
  thuế phạt
  thuế phụ thu
  tiền trả thêm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X