• /ə'dʤʌstmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sửa lại cho đúng, sự điều chỉnh, sự chỉnh lý
  adjustment in direction
  (quân sự) sự điều chỉnh hướng
  adjustment in range
  (quân sự) sự điều chỉnh tầm
  Sự hoà giải, sự dàn xếp (mối bất hoà, cuộc phân tranh...)

  Cơ khí & công trình

  bình sai (trắc địa)

  Toán & tin

  căn chỉnh cho đúng

  Nguồn khác

  Xây dựng

  sự hiệu chính
  fine adjustment
  sự hiệu chỉnh chính xác
  kiln adjustment
  sự hiệu chỉnh lò quay

  Điện lạnh

  sự làm khớp

  Kỹ thuật chung

  bình sai
  adjustment by direction
  bình sai theo hướng
  adjustment by direction
  phép bình sai theo hướng
  adjustment of coordinates
  bình sai tọa độ
  adjustment of network
  bình sai lưới trắc địa
  adjustment of network
  phép bình sai lưới trắc địa
  adjustment of network
  sự bình sai lưới trắc địa
  adjustment of station by station
  sự bình sai liên tục
  adjustment of traverse
  sự bình sai đường chuyền
  adjustment of triangulation
  bình sai lưới tam giác
  adjustment of triangulation
  phép bình sai tam giác
  area adjustment
  sự bình sai diện tích
  fine adjustment
  phép bình sai chính xác
  leveling adjustment
  bình sai thủy chuẩn
  levelling adjustment
  phép bình sai thủy chuẩn
  net adjustment
  sự bình sai lưới
  partial adjustment
  bình sai từng phần
  single point adjustment
  sự bình sai từng điểm
  vertical adjustment
  sự bình sai độ cao
  điều chỉnh

  Giải thích EN: The fact or process of adjusting; specific uses include: in surveying, the practice of adjusting each observation in a series so that it becomes consistent with the others.

  Giải thích VN: Việc hoặc quá trình điều chỉnh; nghĩa thông dụng: trong trắc địa, việc điều chỉnh các tọa độ nối tiếp sao cho nhất quán với nhau.

  accuracy of adjustment
  độ chính xác điều chỉnh
  accurate adjustment
  sự điều chỉnh chính xác
  adjustment device
  bộ điều chỉnh
  adjustment device
  cái điều chỉnh
  adjustment factor
  nhân tử điều chỉnh
  adjustment factor
  hệ số điều chỉnh
  adjustment for load
  điều chỉnh tải trọng trên xe
  adjustment for staff turnover and delays
  sự điều chỉnh luân chuyển nhân lực
  adjustment for staff turnover and delays
  sự điều chỉnh luân chuyển nhân sự
  adjustment for wear
  điều chỉnh khi mòn
  adjustment handle
  móc điều chỉnh
  adjustment knob
  núm điều chỉnh
  adjustment mechanism
  cơ chế điều chỉnh
  adjustment of a transmitter
  sự điều chỉnh máy phát
  adjustment of an instrument
  sự điều chỉnh một dụng cụ
  adjustment of ignition
  sự điều chỉnh bộ đánh lửa
  adjustment of instrument
  điều chỉnh dụng cụ
  adjustment of stream
  sự điều chỉnh dòng chảy
  adjustment of surveying instrument
  sự điều chỉnh dụng cụ trắc địa
  adjustment of the track gauge
  việc điều chỉnh khổ đường
  adjustment operation
  hoạt động điều chỉnh
  adjustment orifice
  cửa điều chỉnh
  adjustment ring
  vòng điều chỉnh
  adjustment speed
  tốc độ điều chỉnh
  adjustment time
  thời gian điều chỉnh
  adjustment tolerance
  dung sai điều chỉnh
  angle adjustment
  sự điều chỉnh góc
  angling adjustment
  điều chỉnh góc độ
  automatic adjustment
  điều chỉnh tự động
  automatic adjustment
  sự điều chỉnh tự động
  brake force adjustment
  việc điều chỉnh lực hãm
  capacity adjustment
  điều chỉnh công suất
  center adjustment
  sự điều chỉnh tâm
  class of post adjustment
  hạng điều chỉnh máy
  coarse adjustment
  điều chỉnh thô
  coarse adjustment
  sự điều chỉnh sơ bộ
  coarse adjustment
  sự điều chỉnh thô
  coarse-fine adjustment
  sự điều chỉnh thô-tinh
  collimation adjustment
  sự điều chỉnh chuẩn trực
  cyan filter adjustment
  sự điều chỉnh bộ lọc xyan
  Disagreement on adjustment of the Contract Price
  bất đồng về điều chỉnh giá hợp đồng
  final adjustment
  sự điều chỉnh lần cuối
  fine adjustment
  điều chỉnh chính xác
  fine adjustment
  điều chỉnh tinh
  fine adjustment
  sự điều chỉnh chính xác
  fine adjustment
  sự điều chỉnh tinh
  fine adjustment screw
  vít điều chỉnh chính xác
  fine adjustment screw
  vít điều chỉnh tinh
  frequency adjustment
  sự điều chỉnh tần số
  front standard adjustment
  sự điều chỉnh chuẩn vật kính
  head adjustment
  sự điều chỉnh đầu từ
  idle adjustment screw
  vít điều chỉnh cầm chừng
  idle adjustment screw
  vít điều chỉnh chạy không tải
  idling adjustment
  sự điều chỉnh
  isostatic adjustment
  điều chỉnh đẳng tĩnh
  level adjustment
  sự điều chỉnh mức
  magnetic adjustment shunt
  sun từ điều chỉnh
  main jet adjustment screw
  vít điều chỉnh lỗ tia chính
  major brake adjustment
  điều chỉnh hoàn toàn bộ thắng
  manual adjustment
  điều chỉnh bằng tay
  manual adjustment
  sự điều chỉnh bằng tay
  metal adjustment
  sự điều chỉnh siêu tinh
  minor brake adjustment
  điều chỉnh sơ bộ thắng
  minus blue filter adjustment
  sự điều chỉnh lọc màu vàng
  minus blue filter adjustment
  sự điều chỉnh màu lơ
  minus red filter adjustment
  sự điều chỉnh lọc trừ đỏ
  pedestal adjustment
  sự điều chỉnh nền
  pension adjustment index
  chỉ số điều chỉnh hưu bổng
  phase adjustment
  sự điều chỉnh pha
  post adjustment
  tiền điều chỉnh chức vụ
  price adjustment clause
  điều khoản điều chỉnh lại giá (trong hợp đồng)
  price adjustment statement
  tờ khai điều chỉnh giá
  rate of post adjustment
  mức điều chỉnh chức vụ
  register adjustment
  sự điều chỉnh sắp cân
  RF converter frequency adjustment screw
  ốc điều chỉnh bộ đổi tần số RF
  sag adjustment
  sự điều chỉnh dòng chảy
  selective adjustment
  điều chỉnh có chọn lọc
  self-adjustment
  sự tự đIều chỉnh
  Shim, Adjustment
  căn đệm điều chỉnh
  stress adjustment
  sự điều chỉnh ứng suất
  structural adjustment
  điều chỉnh cơ cấu
  supply adjustment
  điều chỉnh việc cung cấp
  switch adjustment
  điều chỉnh ghi
  system adjustment
  sự điều chỉnh hệ thống
  temperature adjustment
  điều chỉnh nhiệt độ
  track adjustment
  sự điều chỉnh đường sắt
  track adjustment
  sự điều chỉnh rãnh
  tracking adjustment knobs
  núm điều chỉnh loạn nhiễu
  valve adjustment
  điều chỉnh van
  vernier adjustment
  sự điều chỉnh du xích
  vernier adjustment
  sự điều chỉnh thước chạy
  yaw adjustment
  sự điều chỉnh hướng trệch
  yellow filter adjustment
  sự điều chỉnh lọc màu vàng
  yellow filter adjustment
  sự điều chỉnh màu lơ
  zero adjustment
  điều chỉnh về không
  zero adjustment
  sự điều chỉnh số không
  zero adjustment
  sự điều chỉnh về không
  hiệu chỉnh
  adjustment control
  chi tiết hiệu chỉnh
  adjustment control
  phần tử hiệu chỉnh
  adjustment of data
  sự hiệu chỉnh số liệu
  adjustment of image
  sự hiệu chỉnh ảnh
  adjustment of instruments
  sự hiệu chỉnh máy
  adjustment of position
  sự hiệu chỉnh tọa độ
  adjustment screw
  vít hiệu chỉnh
  adjustment tolerance
  dung sai hiệu chỉnh
  base adjustment
  sự hiệu chỉnh đường đáy
  coarse adjustment
  sự hiệu chỉnh thô
  coarse adjustment screw
  vít hiệu chỉnh thô
  coincidence adjustment
  sự hiệu chỉnh trùng hợp
  fine adjustment
  sự hiệu chỉnh chính xác
  fine adjustment
  sự hiệu chỉnh tinh
  fine adjustment screw
  vít hiệu chỉnh tinh
  full-load adjustment
  sự hiệu chỉnh đầy tải
  idle mixture adjustment screw
  vít hiệu chỉnh chạy cầm chừng
  kiln adjustment
  sự hiệu chỉnh lò quay
  major brake adjustment
  hiệu chỉnh hoàn toàn bộ thắng
  method of adjustment
  phương pháp hiệu chỉnh
  phase adjustment
  sự hiệu chỉnh côxphi (trong công tơ)
  retroactive adjustment
  sự hiệu chỉnh hồi tiếp
  rough adjustment
  sự hiệu chỉnh thô
  sensitivity adjustment
  sự hiệu chỉnh độ nhậy
  to take up the adjustment
  hiệu chỉnh đúng (khe hở)
  toe in adjustment
  hiệu chỉnh độ chụm (giữa hai bánh xe trước)
  wage index adjustment
  sự hiệu chỉnh trao đổi
  sự chỉnh tinh
  sự điều chỉnh
  accurate adjustment
  sự điều chỉnh chính xác
  adjustment for staff turnover and delays
  sự điều chỉnh luân chuyển nhân lực
  adjustment for staff turnover and delays
  sự điều chỉnh luân chuyển nhân sự
  adjustment of a transmitter
  sự điều chỉnh máy phát
  adjustment of an instrument
  sự điều chỉnh một dụng cụ
  adjustment of ignition
  sự điều chỉnh bộ đánh lửa
  adjustment of stream
  sự điều chỉnh dòng chảy
  adjustment of surveying instrument
  sự điều chỉnh dụng cụ trắc địa
  angle adjustment
  sự điều chỉnh góc
  automatic adjustment
  sự điều chỉnh tự động
  center adjustment
  sự điều chỉnh tâm
  coarse adjustment
  sự điều chỉnh sơ bộ
  coarse adjustment
  sự điều chỉnh thô
  coarse-fine adjustment
  sự điều chỉnh thô-tinh
  collimation adjustment
  sự điều chỉnh chuẩn trực
  cyan filter adjustment
  sự điều chỉnh bộ lọc xyan
  final adjustment
  sự điều chỉnh lần cuối
  fine adjustment
  sự điều chỉnh chính xác
  fine adjustment
  sự điều chỉnh tinh
  frequency adjustment
  sự điều chỉnh tần số
  front standard adjustment
  sự điều chỉnh chuẩn vật kính
  head adjustment
  sự điều chỉnh đầu từ
  level adjustment
  sự điều chỉnh mức
  manual adjustment
  sự điều chỉnh bằng tay
  metal adjustment
  sự điều chỉnh siêu tinh
  minus blue filter adjustment
  sự điều chỉnh lọc màu vàng
  minus blue filter adjustment
  sự điều chỉnh màu lơ
  minus red filter adjustment
  sự điều chỉnh lọc trừ đỏ
  pedestal adjustment
  sự điều chỉnh nền
  phase adjustment
  sự điều chỉnh pha
  register adjustment
  sự điều chỉnh sắp cân
  sag adjustment
  sự điều chỉnh dòng chảy
  stress adjustment
  sự điều chỉnh ứng suất
  system adjustment
  sự điều chỉnh hệ thống
  track adjustment
  sự điều chỉnh đường sắt
  track adjustment
  sự điều chỉnh rãnh
  vernier adjustment
  sự điều chỉnh du xích
  vernier adjustment
  sự điều chỉnh thước chạy
  yaw adjustment
  sự điều chỉnh hướng trệch
  yellow filter adjustment
  sự điều chỉnh lọc màu vàng
  yellow filter adjustment
  sự điều chỉnh màu lơ
  zero adjustment
  sự điều chỉnh số không
  zero adjustment
  sự điều chỉnh về không
  sự điều tiết
  adjustment of stream
  sự điều tiết dòng chảy
  flow adjustment
  sự điều tiết dòng chảy
  sự hiệu chỉnh
  adjustment of data
  sự hiệu chỉnh số liệu
  adjustment of image
  sự hiệu chỉnh ảnh
  adjustment of instruments
  sự hiệu chỉnh máy
  adjustment of position
  sự hiệu chỉnh tọa độ
  base adjustment
  sự hiệu chỉnh đường đáy
  coarse adjustment
  sự hiệu chỉnh thô
  coincidence adjustment
  sự hiệu chỉnh trùng hợp
  fine adjustment
  sự hiệu chỉnh chính xác
  fine adjustment
  sự hiệu chỉnh tinh
  full-load adjustment
  sự hiệu chỉnh đầy tải
  kiln adjustment
  sự hiệu chỉnh lò quay
  phase adjustment
  sự hiệu chỉnh côxphi (trong công tơ)
  retroactive adjustment
  sự hiệu chỉnh hồi tiếp
  rough adjustment
  sự hiệu chỉnh thô
  sensitivity adjustment
  sự hiệu chỉnh độ nhậy
  wage index adjustment
  sự hiệu chỉnh trao đổi
  sự khống chế
  sự kiểm nghiệm
  sự làm thích nghi
  sự lắp ráp
  sự thích ứng
  plastic adjustment
  sự thích ứng dẻo
  sự thiết đặt
  sự thiết lập
  zero adjustment
  sự thiết lập điểm không
  việc điều chỉnh
  adjustment of the track gauge
  việc điều chỉnh khổ đường
  brake force adjustment
  việc điều chỉnh lực hãm

  Kinh tế

  sự chỉnh lý
  sự chữa lại
  sự điều chỉnh (về kinh tế, giá cả)
  tính toán điều chỉnh

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Chứng khoán

  Điều chỉnh

  Địa chất

  sự điều chỉnh, sự điều tiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X