• /¸kænəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đào kênh
  Hệ thống sông đào

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  công trình kênh
  hệ thống kênh thoát
  hệ thống sông đào

  Y học

  sự tạo ống

  Điện lạnh

  sự tạo kênh
  sự theo kênh

  Kỹ thuật chung

  hệ thống kênh đào

  Giải thích EN: A system of channels used for navigation, flood prevention, irrigation, or conduits for power generation. Giải thích VN: Hệ thống các kênh đào dùng trong hàng hải, phòng chống lụt, tưới tiêu hay phục vụ dẫn nước trong sản xuất điện.

  sự đào kênh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X