• (đổi hướng từ Conduits)
  /'kɔnduit/ 'kɔndit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ống dẫn (nước, dầu)
  Cáp điện

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hộp kỹ thuật điện
  đường dẫn (hơi khí)
  đường ống (lắp đặt)
  ống dẫn chất khí

  Điện

  máng ống
  ống bọc dây điện
  ống chứa dây (điện)

  Giải thích VN: Ống kim loại hay chất dẻo dùng luồn dây cáp hay dẫn điện còn gọi là ống dẫn dây.

  Điện tử & viễn thông

  ống dẫn (cáp)

  Điện

  ống dẫn cách điện
  ống lót cách điện

  Kỹ thuật chung

  kênh
  close-conduit flow
  dòng kênh kín
  multiplex-duct conduit
  kênh nhiều đơn nguyên
  đường dẫn
  closed conduit
  đường dẫn nước đóng kín
  collecting conduit
  đường dẫn chính
  fire-fighting water supply conduit
  đường dẫn nước chữa cháy
  power conduit
  đường dẫn nước vào tuabin
  đường ống
  air distribution conduit
  đường ống phân phối không khí
  anfractuous conduit
  đường ống dẫn (dạng) xoắn
  closed conduit flow
  dòng trong đường ống kín
  conduit ballast
  tải trọng của đường ống
  conduit bend
  khuỷu đường ống
  conduit pipe
  đường ống dẫn
  covered conduit
  đường ống dưới đất
  derivation conduit
  đường ống chuyển dòng
  existing telephone conduit
  đường ống điện thoại hiện hữu
  fluid (carrying) line [conduit]
  đường ống dẫn lỏng
  fluid carrying conduit line
  đường ống dẫn lỏng
  fluid conduit
  đường ống dẫn lỏng
  gaseous refrigerant conduit
  đường ống hơi môi chất lạnh
  gravity conduit
  đường ống tự chảy
  head conduit
  đường ống chịu áp
  hinge-type conduit ballast hinged
  tải trọng dằn khớp của đường ống
  open conduit
  đường ống đặt nổi
  pipe conduit
  đường ống dẫn
  pipe conduit
  hệ thống đường ống dẫn
  poor gas conduit
  đường ống ga nghèo
  poor gas conduit
  đường ống khó loãng
  poor liquid conduit
  đường ống dẫn dung dịch loãng
  pressure conduit
  đường ống chịu áp
  return conduit
  đường ống hồi
  rich gas conduit
  đường ống khí giàu
  rich gas conduit
  đường ống khí giàu (hàm lượng cao)
  rich gas conduit
  đường ống khí hàm lượng cao
  rich liquid conduit
  đường ống chất lỏng giàu
  rich liquid conduit
  đường ống dung dịch đậm đặc
  rich liquid conduit
  đường ống lỏng giầu
  ring conduit
  đường ống vòng
  saddle-type conduit ballast
  tải trọng dằn (hình) yên ngựa (của đường ống)
  steam conduit
  đường ống hơi
  water conduit
  đường ống nước
  weak gas conduit
  đường ống ga loãng
  weak gas conduit
  đường ống khí (gas) nghèo (loãng)
  weak gas conduit
  đường ống khí nghèo
  weak liquid conduit
  đường ống chất lỏng nghèo
  weak liquid conduit
  đường ống dẫn chất lỏng loãng
  weak liquid conduit
  đường ống dẫn dung dịch loãng
  đường ống dẫn
  anfractuous conduit
  đường ống dẫn (dạng) xoắn
  fluid (carrying) line [conduit]
  đường ống dẫn lỏng
  fluid carrying conduit line
  đường ống dẫn lỏng
  fluid conduit
  đường ống dẫn lỏng
  pipe conduit
  hệ thống đường ống dẫn
  poor liquid conduit
  đường ống dẫn dung dịch loãng
  weak liquid conduit
  đường ống dẫn chất lỏng loãng
  weak liquid conduit
  đường ống dẫn dung dịch loãng
  đường tâm
  máng cáp
  máng
  multiplex-duct conduit
  máng nhiều đơn nguyên
  water conduit bridge
  cầu máng
  water conduit bridge
  cầu máng (dẫn nước)
  water conduit bridge
  cầu máng dẫn nước
  mạch dẫn (địa chất)
  máng dẫn
  water conduit bridge
  cầu máng (dẫn nước)
  water conduit bridge
  cầu máng dẫn nước
  máng nước
  ống
  ống cáp
  ống dẫn

  Giải thích EN: Any pipe through which materials may pass..

  Giải thích VN: Đường ống cho các chất chảy qua.

  ống dẫn chất lỏng
  weak liquid conduit
  đường ống dẫn chất lỏng loãng
  ống dẫn nước
  sewage conduit
  ống dẫn nước thải
  ống nước
  water conduit
  đường ống nước

  Địa chất

  dây dẫn, đường ống, ống dẫn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X