• /¸iri´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tưới (đất, ruộng); sự tưới cho tươi tốt; tình trạng được tưới
  irrigation canal
  kênh tưới tiêu, kênh dẫn thủy nhập điền
  (y học) sự rửa (vết thương)

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Sự tưới tiêu
  Việc đưa nước hay nước thải vào các vùng đất để cung cấp nước và chất dinh dưỡng cần cho thực vật.

  Cơ - Điện tử

  Sự dẫn nước, sự tưới tiêu

  Cơ khí & công trình

  tưới ruộng
  irrigation facility
  công trình tưới ruộng
  irrigation reservoir
  hồ chứa để tưới ruộng
  release for irrigation
  sự xả để tưới ruộng

  Xây dựng

  dẫn nước
  irrigation system
  hệ thống dẫn nước
  irrigation tunnel
  hầm dẫn nước tưới tiêu
  sự dẫn nước tưới
  thủy lợi

  Kỹ thuật chung

  sự dẫn nước
  sự phun
  spay irrigation
  sự phun mưa
  sự tưới (nước)
  border irrigation
  sự tưới nước tràn bờ
  infiltration irrigation
  sự tưới nước nhờ thấm
  irrigation of field
  sự tưới nước vào ruộng
  subterraneous irrigation
  sự tưới nước dưới sâu
  sự tưới nước
  border irrigation
  sự tưới nước tràn bờ
  infiltration irrigation
  sự tưới nước nhờ thấm
  irrigation of field
  sự tưới nước vào ruộng
  subterraneous irrigation
  sự tưới nước dưới sâu
  sự tưới tràn bờ
  thụt rửa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X