• /ˈkænəpi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màn trướng (treo trên bàn thờ, trước giường)
  Vòm
  the canopy of the heavens
  vòm trời
  a canopy of leaves
  vòm lá
  (kiến trúc) mái che
  Vòm kính che buồng lái (máy bay)
  (hàng không) tán dù
  under the canopy
  trên trái đất này, trên thế gian này
  what under the canopy does he want?
  nhưng mà nó muốn cái gì mới được chứ?

  Ngoại động từ

  Che bằng màn, che bằng trướng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  canopi
  mái hiên trang trí

  Kỹ thuật chung

  buồng lái
  lều
  mái che
  mái đua
  mái hiên
  ô văng
  tường
  vòm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X