• /´bɔ:ldəkin/

  Thông dụng

  Cách viết khác baldaquin

  Danh từ

  Màn treo, trướng (trên bàn thờ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  canopi
  mái hiên trang trí
  trướng

  Giải thích EN: A permanent canopy suspended above a throne or altar, usually supported by pillars and surrounded by a railing. Also, baldacchino. Giải thích VN: Dụng cụ dùng để che được treo phía trên ngai vàng hoặc bàn thờ, thường được đỡ bởi các cột và được bao quanh bởi rào chắn.

  Kỹ thuật chung

  màn treo/trướng trên bàn thờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X