• /´ɔ:niη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tấm vải bạt (để che nắng, mưa... trên boong tàu)
  Mái hiên

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lều vải
  mái che
  mái hiên

  Giải thích EN: An often adjustable rooflike covering that is made of canvas, placed over a door, window, or deck to provide protection from the sun, wind, or rain.

  Giải thích VN: Loại mái có thể điều chỉnh được, được làm bằng vải bạt lắp ngay trên cửa nhà, cửa sổ huặc ngoài hè để chống nắng, mưa gió.

  awning window
  cửa sổ mái hiên
  mui xe

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X