• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  giữ lại

  Giải thích EN: 1. a process of using a torquer to hold the spin axis in a gyro to an exact position in relation to the spin reference axis.a process of using a torquer to hold the spin axis in a gyro to an exact position in relation to the spin reference axis.2. a process in which a missile is taken over by its guidance system.a process in which a missile is taken over by its guidance system. Giải thích VN: 1. Quá trình sử dụng mô men xoắn để giữ một trục đang quay trong một con quay hồi chuyển tại một vị trí chính xác có liên quan đến trục quay tham chiếu. 2. Quá trình trong đó một tên lửa được hệ thống điều khiển của nó tiếp quản.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X