• /´kærə¸mel/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường caramen, đường thắng
  Kẹo caramen
  Màu nâu nhạt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  caramel

  Giải thích EN: 1. a flavoring and coloring agent derived by burning sugar until it changes color.a flavoring and coloring agent derived by burning sugar until it changes color. 2. a chewy candy made from milk, butter, and sugar; usually made into small blocks.a chewy candy made from milk, butter, and sugar; usually made into small blocks. Giải thích VN: 1. Một chất có màu và mùi vị được tạo ra khi đun nóng chảy đường cho đến khi nó tạo màu. 2. Một loại kẹo nhai được tạo ra từ sữa, bơ, và đường, thường là những viên nhỏ.

  Y học

  đường thắng, caramen

  Kinh tế

  đường nâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X