• (đổi hướng từ Carpentering)
  /'kɑ:pintə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ mộc

  Nội động từ

  Làm nghề thợ mộc
  Làm ra với kỹ thuật của thợ mộc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm nghề thợ mộc
  thợ mộc

  Địa chất

  thợ mộc

  Giải thích EN: A person whose work is building and reparing items of wood.

  Giải thích VN: Chỉ người làm công việc tạo và sửa các đồ vật bằng gỗ.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X