• Xây dựng

  đem ra để thi hành

  Kỹ thuật chung

  thi công
  to carry out without interrupting traffic flow on the bridge
  thi công mà không làm ngừng thông xe qua cầu
  thực hiện
  tiến hành
  to carry out a test
  tiến hành thí nghiệm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  leave , not finish , stop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X