• /səkˈsɛsfəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có kết quả, thành công, thắng lợi, thành đạt
  to be successful
  thành công, thắng lợi, thành đạt
  a successful candidate
  ứng cử viên trúng cử; thí sinh trúng tuyển


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X