• /¸sə:tifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cấp giấy chứng nhận
  Giấy chứng nhận

  Chuyên ngành

  Ô tô

  sự chứng nhận

  Kỹ thuật chung

  chứng chỉ
  CANELEC Certification Agreement (CCA)
  Thỏa thuận cấp chứng chỉ CANELEC
  CANELEC Electronic Components Certification (CCC)
  Chứng chỉ các thiết bị điện tử CANELEC
  European Organization for Testing and Certification (EOTC)
  Tổ chức đo kiểm và cấp chứng chỉ châu Âu
  Technology Certification Bodies (TCB)
  các cơ quan cấp chứng chỉ công nghệ
  sự xác nhận

  Kinh tế

  chứng thử
  giấy chứng nhận
  auditor's certification
  giấy chứng nhận của nhà kiểm toán
  certification of service
  giấy chứng nhận phục vụ
  export certification
  giấy chứng nhận xuất khẩu
  registration certification of import
  giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu
  union certification
  sự (cấp giấy) chứng nhận công đoàn
  union certification
  sự (cấp giấy) chứng nhận của công đoàn
  sự cấp giấy chứng nhận
  union certification
  sự (cấp giấy) chứng nhận công đoàn
  union certification
  sự (cấp giấy) chứng nhận của công đoàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X